EUROPEAN GAMES

Był to nasz pierwszy projekt młodzieżowy zorganizowany w ramach Programu Earsmus+.  
Idea naszego projektu pt. 'European Games' odbyła się w następstwie pierwszych Igrzysk Europejskich, miała na celu promowanie pozytywnych wzorców wśród młodych ludzi z defaworyzowanych środowisk poprzez zajęcia sportowe oraz warsztaty międzykulturowe. Uczestniczyło w niej 39 młodych osób z Polski, Słowacji i Litwy, którzy z własnej inicjatywy (przy wsparciu liderów z organizacji) przygotowywali zajęcia, konkurencje i warsztaty najbardziej ich interesujące i odzwierciedlające ich zapotrzebowania w życiu codziennym. Projekt miał miejsce w malowniczej wsi na Podhalu-Murzasichle, 17-24 Kwiecień 2016. Dzięki promowaniu ducha sportowego, zasad współpracy i zdrowej rywalizacji oraz stałemu kontaktowi z rówieśnikami z różnych krajów młodzi ludzie mogli uwierzyć w siebie, poznać swoje mocne strony, rozwijać charakter. Młodzież dowiadywała się jak ważna jest różnorodność i tolerancja oraz że uniwersalny język sportu jest budujący i promuje pozytywne wartości. Podczas projektu stawialiśmy na nieformalne metody edukacyjne – warsztaty, wieczory międzykulturowe, kreatywne zajęcia, gry i zabawy sportowe. Młodzi ludzie poszerzali horyzonty obcując z przedstawicielami innych kultur, inspirowali się do działań i odnajdywali swoje miejsce wśród większej grupy rówieśniczej.

Partnerzy:
Stowarzyszenie Mlodziezy z Rzuchowej  - Polska
Majami, o.z. - Słowacja
VsI "uMunthu"- Litwa

Koordynator projektu: Gabriela Kopeć

Galeria zjdęć  -  Video z projektu 

Projekt został sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+

Więcej inforacji o programie http://erasmusplus.org.pl/