Projekt pt. 'Job creation project 4 youth' była to międzynarodowa wymiana angażująca młodzież z 5 krajów: Polski, Litwy, Słowacji, Chorwacji i Grecji, w wieku 18-25lat. Tematem projektu było propagowanie przedsiębiorczości, kreatywność i mobilność jako narzędzie do rozwoju kompetencji i zwiększania szans na rynku wśród młodych ludzi.
Celem naszej wymiany było kształtowanie postaw przedsiębiorczych, przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej, rozwój umiejętności komunikacyjnych i językowych, inspiracja do przyszłych działań, edukacja międzykulturowa i wymiana doświadczeń wśród młodzieży z innych krajów.Projekt powstał w wyniku kontynuacji współpracy partnerskiej, a zainspirowała nas obecna sytuacja gospodarcza w naszych krajach gdzie młodzi ludzie zamieszkując małe miasta lub obszary wiejskie mają problem ze znalezieniem pracy. W wymianie wzięło udział 40 osób, którzy z własnej inicjatywy przygotowali zajęcia, aktywności i warsztaty najbardziej ich interesujące i odzwierciedlające ich zapotrzebowania w życiu codziennym. Większość uczestników pochodziła z terenów defaworyzowanych tj. terenów wiejskich, część z nich miałą problemy natury ekonomicznej czy społecznej. Projekt miał miejsce w malowniczym Murzasichle w dniach 23-30 Wrzesień 2018. Podczas tych 8 dni działań zostały zachowane zasady edukacji nieformalnej, podczas warsztatów, działań, dyskusji, młodzież miała okazję do współpracy w międzynarodowym środowisku, zdobywania wiedzy, kształtowania postaw obywatelskich i obalania złych stereotypów a także do zaprezentowania kultury i tradycji swoich krajów. Efektem pracy jest nabycie nowych kompetencji przez uczestników, długoterminowe doświadczenia z zakresu międzynarodowego uczenia się, wspieranie bezrobotnej młodzieży w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i zaufania, są to kompetencje niezbędne do wejścia na rynek pracy.

Partnerzy:
Stowarzyszenie Mlodziezy z Rzuchowej  - Polska
You in Europe - Grecja
Nezavisna udruga mladih - Chorwacja

VsI "uMunthu"- Litwa
Majami, o.z - Słowacja


Koordynator projektu: Gabriela Kopeć

Galeria zjdęć  

Kliknij w Pełną GALERIA ZDJĘĆ

Projekt został sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+

Więcej inforacji o programie http://erasmusplus.org.pl/